Your search results

Cop a la banca

Posted by Admin on 5 març 2019
| 0

El desembre de 2015 el Tribunal Suprem va declarar com abusives les clàusules que els bancs aplicaven als seus clients en la constitució de la hipoteca, fent-los pagar totes les despeses de formalització. En aquella sentencia, s’obligava als bancs a la devolució de totes les despeses menys la més important, en quan a import total, l’impost d’actes jurídics documentats.

Doncs bé, el Tribunal Suprem canvia de criteri respecte a qui devia assumir els impostos derivats de la constitució de la hipoteca. L’Alt Tribunal, que a principis d’any eximia al banc al pagament d’aquest impost y dictaminava que havia de ser el client el que l’assumís, acaba de senyalar que qui ha de fer front a l’impost sobre els actes jurídics documentats (AJD), en escriptures públiques de préstec amb garantia hipotecaria es l’entitat prestadora, no qui rep el préstec.

En una sentencia de 16 d’Octubre de 2018, el magistrat Jesús Cudero, modifica la jurisprudència anterior a favor del client.

La publicació d’aquesta sentencia, no obstant, no implica que la banca retorni automàticament les despeses hipotecaries. Més que probablement serà necessari acudir als tribunals per reclamar-ho, tal com així ho asseguren diversos advocats. A més a més, a partir d’ara qui vulgui constituir una hipoteca a partir d’ara, ha de tenir en compte que la banca serà la que s’haurà de fer responsable d’abonar les despeses de constitució de la hipoteca.

Patricia Suárez, presidenta de l’Associació d’Usuaris Financers (Asufin) , demana als bancs que es comportin amb responsabilitat i retornin als seus clients els imports cobrats indegudament sense necessitat d’acudir als tribunals i recuperar així la confiança dels clients perquè el sistema funcioni amb les mateixes regles per tots.
Per altre banda demana, que es dotin dels mitjans necessaris las jutjats especialitzats davant de la possible allau de demandes que s’esperen. Son molts els clients que tenen una hipoteca i podrien reclamar una mitja de 3.000€ més els interessos.

Quines són les despeses d’una hipoteca?

Les despeses de la hipoteca son 5:

  • Gestoria. Es qui fa les gestions operatives de la hipoteca.
  • Notari. Es qui explica les condicions de la hipoteca i dona fe de que s’han entès i estem d’acord.
  • Registre de la Propietat. A on es registre la hipoteca.
  • El Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD). Es paga per elevar a públic un document, en aquest cas la hipoteca.
  • Taxació de l’immoble. Es la valoració de l’immoble per un professional independent, que dona valor a la garantia que te el banc en cas d’impagament.

Doncs en resum, tot el que es pot reclamar son aquests conceptes que, segons el fallo del Tribunal Suprem, l’obligació de pagament és l’entitat bancaria, ja que és el principal benefactora a que es realitzin aquestes gestions, no aportant cap benefici a l’hipotecat, i en canvi si que fins ara li han suposat un cost.

Com tot el que afecta a la banca, en menys de 24 hores, era un secret a veus, ha passat a revisió per mirar quin seria l’impacte d’aquesta mesura. Ara es mirarà segur de posar alguna limitació en quan procedeix poder fer la reclamació i si procedeix o serà a partir d’ara que les entitats se’n hauran de fer càrrec, sigui com sigui almenys ja és un pas, al igual que va passar amb les clàusules sol, es va fer una revisió per marcar una nova línia de treball.

Estem doncs de veritat en un canvi social real, on el poder del poble fa trontollar les grans corporacions, ni que sigui per 24 hores? Només el temps ho dirà.
Restem doncs a l’espera…

Leave a Reply

Compare Listings